viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

M.tt til Swerige och Sweriges krono etc.
etc. etc. på then ena sijdan och h. konungzl. M.tt til Pålandh och Påland krono etc. etc. etc. på then andra sijdan beslutne uthi Stumßdorff then 2. sept. style vet. anno 1625. Aff latinen medh flijt förswenskat. Elbingen, Wendel Bodenhausen, (1635). 4:o. (15) s. Genomgående fuktrand. Tagen ur band. Ej i VD17. Libris-Id:2528521. Warmholtz 8640 not. Stilleståndet i Stuhmsdorf 1635 mellan Sverige och Polen. Den trycktes i en svensk och latinsk parallellutgåva i Stockholm samma år. Bodenhausen i Elbingen tryckte även en tysk översättning. Detta är en annan svensk översättning än den som trycktes i Stockholm. Warmholtz har noterat det feltryckta årtalet, 1625 istället för 1635. Stilleståndet i Altmark mellan Polen och Sverige som slutits 1629 gick ut 1635. Tidpunkten kunde knappt ha varit sämre för den svenska sidan, som vid den här tidpunkten var hårt pressade i Tyskland. Ett återupptagande av stridigheterna med Polen måste till varje pris undvikas. Priset blev också högt, men genom att ge upp de oerhört inkomstbringande preussiska flodtullar man tillförskansat sig 1629 fick man till en 26-årig förlängning av det välbehövliga lugnet i öster. På detta sätt lyckades Sverige undvika en militär katastrof, till förmån för en ekonomisk.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2016-09-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1209076/1625-stuhmsdorf-1635-pacta-induciarum-thet-ar-mtt-til-swerige-och-sweriges-krono

Browse more rare books from the year 1625


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.