viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Speculum mundi, thet är: werldennes spegel/ allom menniskiom (i thenna ytersta tidh)
för ögonen stält: aff then helgha gudomligha skrifft/ och medh the förnämligaste/ nyttigaste sampt liuflighaste werldennes historier beskrifwit och författat. Och nu förswenskat och aff trycket uthgången aff Andrea Laurentii upsal. Sthlm, I. Meurer, 1620. 4:o. (8),347,350-474,473-621,(1) s. Titelsidan tryckt i rött och svart och med ståtligt ramverk. Titelbladets baksida med riksvapnet omgivet av lejon. Texten inom typografiskt ramverk. Samtida nött och solkigt pergamentband på tunna träpärmar. Handskriven ryggtitel. Spricka överst i bakre ytterfals och bakpärmens pergament skadat så att träet tittar fram överst. Innerfalsarna förstärkta med pergamentremsor. Sprucken i häftningen i början och mot slutet, så att de första och sista sidorna är nästan loss och s. 617-18 helt loss. Några rivna hörn och marginalnaggar. En del gamla bläckunderstrykningar. Titelbladet med solk och naggar i marginalerna. En vaxljusfläck har orsakat ett hål i övre marginalen på s. 51 och fläckat omkringliggande sidor. Fläckar i övre marginalen från s. 453 och framåt. Bladet s. 467-68 har två hålskador med bokstavsförluster. Axel Edings namnteckning på båda pärmarnas insidor och på övre snittet sannolikt hans inbrända monogram "AE". Titelbladet med M. S. Ugglas namnteckning daterad 1709. John Papes i Helsingborg namnteckning och exlibris. Ett maskinskrivet katalogkort löst bilagt. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 168. Collijn har inte uppmärksammat hoppen i pagineringen. Med tryckt dedikation till Maria Eleonora från översättaren som var pastor i "gråmuncka clöster", det vill säga Riddarholmskyrkan i Stockholm. Han översatte ytterligare ett par tyska teologiska verk till svenska och skrev en liten "underwijsning om nyåårsgåfwor" som trycktes 1622. Georgius Cieglerus eller Tegelmeister (1551-1633) föddes i Reval och dog i Königsberg. Han var bland annat kyrkoherde i Dassow och senare Schönberg i Mecklenburg-Vorpommern. Hans "Welt spiegel" trycktes första gången i Riga 1599. Den översattes även till danska 1648, holländska 1654 och ungerska 1701.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2016-09-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1209075/1620-cieglerus-georgius-speculum-mundi-thet-ar-werldennes-spegel

Browse more rare books from the year 1620


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.