The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Mtas.
Sueciae mota celsissimum Curlandiae ducem in custodiam abstraxit. Ex originali Germanico in Latinum versae. Cum praefatione interpretis ad illustrissimum atque excelletissimun dominum Jacobum Augsutum Thuanum. Utan ort, (1659). 4:o. (12),+ 34,+ (2, blanka) s. Något solkig i övre hörn. Tagen ur band, stänkmarmorerade snitt. Libris-Id:14702125. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 163. Warmholtz 4728. Latinsk översättning av Peter Julius Coyet av Lichensterns "Ursachen wodurch eigentlich ...", med ett företal om orsakerna till kriget mellan Sverige och Polen. Motvilligt men på kungens order säkrade den svenske befälhavaren i Kurland, Robert Douglas, i september 1658 kontrollen över landet genom att helt sonika kidnappa hertigen och hans familj i Mittau (dagens Jelgava i Lettland) och spärra in dem i Riga. Tilltaget var naturligtvis ett grovt brott mot alla krigets oskrivna lagar och för Sveriges fiender ett ytterligare bevis för Karl X Gustavs och svenskarnas totala brist på heder. Här visar Lichtenstern och Coyet dock på det rättfärdiga i handlingssättet. Christopher Habbæus von Lichtenstern, som enligt Warmholtz inte ska förväxlas med Johan, var kunglig sekreterare och diplomat, ,trolgen författare även till "En swensk mans tankar om dess fädernes-lands tilstånd år 1675", som trycktes 1769.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2016-09-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1209061/1659-kuppen-i-kurland-lichtenstern-christopher-habbaeus-mtas

Browse more rare books from the year 1659


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.