viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Biblia, thet är: all then helga skrift/ Gambla och Nya testamentsens/ på swensko: med korta summarier för hwart capitel, och fulkomliga concordiantier, förnemligast til the resandes och studerandes tienst/ i thetta format/ med kongl.
maj:ts allernådigsta serdeles tilstond och privilegio til trycket befordrad. Sthlm, J. L. Horrn, 1720. Högsmal 12:o. (10),577,778-79,580-972,(4),1-290 s. Tre samtida ganska nötta men trevliga skinnband med upphöjda bind, rikt guldornerade ryggar, pärmar i spegelbandsdekor med infärgade fält och tre blindpressade ramar med bladdekorationer i hörnen, blindpressad kantdekor och hela guldsnitt med sparsamma ciseleringar. Titelfälten endast numrerade från 1 till 3. Rätt hårt nötta bind och pärmhörn samt skador i rygghuvudena på första och tredje volymen. Lätt bruntonade inlagor med ett fåtal fläckar, t.ex. i Gamla testamentet en bläckfläck på s. 116, ett rosthål med bokstavsförlust på s. 483-84, en rostfläck på s. 519 och bläckfläck på yttre snittet på s. 965-72 samt små hål p.g.a. tunt papper på s. 457-58, liksom på s. 223-24 i Nya testamentet. Med Carl Gustaf Janckes namnteckning. Charmig svit. Darlow & Moule Historical catalogue of the printed editions of Holy scripture 8820. Den sista pagineringsföljden utgörs av "Nya testamentet" och har separat titelblad och arksignering. "Gamla testamentet" är här uppdelat på två volymer och andra volymen börjar på s. 457, vilket är mitt i Esras första bok. Den s.k. Molinska bibeln utgiven av domprosten Laurentius Molin (1657-1723). Carl Gustaf Jancke (1784-1855) var häradshövding och från 1813 sterbhusnotarie vid Stockholms stads justitiekollegium.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2016-08-31           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1185040/1720-biblia-thet-ar-all-then-helga

Browse more rare books from the year 1720


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.