The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Historia delle guerre civili di Polonia divisa in cinque libri. Progresso dell?armi Moscovite contro Polacchi. Relatione della Moscovia, e Svetia, e loro governi. Di don Alberto Vimina Bellunese.
- Venice, Appreso Gio. Pietro Pinelli, 1671. 4to. (8),+ 231, 236-368 pp. Dampstain on some pages from p. 45 and forward, a minor loss of paper at p. 103. Discrete note in ink on the front fly-leaf. Slightly worn 19th-century black half calf, gilt spine with blind stamped paper boards. From the library of the Swedish orientalist J. G. Sparwenfeld, with his somewhat cut signature on the title, and from the library of Ericsberg. Warmholtz 4371, for the part dealing with Sweden. Carlander II, 176. It?s divided into three parts: 1. Delle guerre civili de Polonia. 2. Relatione de Moscovia, och 3. La Svetia. Den venetianske poeten och diplomaten Alberto Vimina (hette egentligen Michele Bianchi) (1603-67) sändes i början av 1650-talet av republiken Venedig till Kosackhetmanen Chmelnitskij i Ukraina för att försöka förmå denne att gå i krig mot turkarna. Detta företag omöjliggjordes dock då krig bröt ut mellan kosackerna och Polen. Det var Viminas resa hem till Venedig som tog omvägen över Sverige. Han vistades i landet något halvår 1653-54, och mycket av hans skildring förefaller vara skriven under tiden, dock med en del senare gjorda tillägg. Vimina sändes senare på diplomatiskt uppdrag till Moskva, inte heller där nådde han några resultat. Behållningen av hans vidlyftiga resande blev istället dessa postumt publicerade skildringar. Viminas skildring av Sverige bygger, enligt Curt Weibull (Skandia 1973), delvis på egna iakttagelser och delvis på Henricus Soterus verk ?Svecia, sive de Suecorum regis dominiis et opibus.? (1631) och den däri ingående uppsatsen av Anders Bure. Vimina beskriver Sveriges geografi och det svenska folkets seder och bruk, samt även de exotiska lapparna. Med djup beundran skildrar han drottning Kristina och hennes hov. Här framlägger han den för svensk propaganda oacceptabla ståndpunkten att Kristina redan som svensk drottning i hemlighet övergått till katolicismen. Enligt Warmholtz, ?en sälsynt bok? och ?Man finner hos honom, ibland flere oriktigheter, ochså någre grundade anmärkningar om Sweriges då varande tillstånd? Bra proveniens ur orientalisten och lärdomsgiganten Johan Gabriel Sparwenfelds (1655-1727) bibliotek. Han köpte under sina olika resor mängder av böcker och handskrifter, och donerade sedan många av sina böcker till olika bibliotek, t.ex. sällsynta böcker och manuskript på arabiska, persiska etc. till Uppsala. [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2016-06-15           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1139627/1671-vimina-alberto-historia-delle-guerre-civili-di-polonia

Browse more rare books from the year 1671


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.