The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Panegyricus Carolo Gustavo Magno Suecorum, Gothorum, Vandalorumq?; regi, incruento Sarmatiae victori, & quaquâ venit liberatori, pio, felici, Augusto.
- (Breslau), 1655. 4to. (24) pp. Some browning. Bound together with: (COMENIUS, Johann Amos.) Panegyricus Carolo Gustavo Magno Suecorum, Gothorum, Vandalorumq; regi, incruento Sarmatiae victori, & quaquâ venit liberatori, pio, felici, Augusto. Utan ort, 1656. 4:o. 16 s. Sammanbunden med: Apologeticus contra panegyricum Carolo Gustavo Magno Suecorum, Gotthorû, Vandalorûq; regi, &c. &c. Dedicatum ad religionis regis legisq; Poloniae defensionem productus. No place, no year. 4to. (50) pp. Disbound and set together in a later full calf with gilt spine and raised bands. From the library of Gustaf Holdo Stråle and Ericsbergs, with the book plate of Carl Jedvard Bonde. VD17 14:081678B, 23:285410N, resp. 14:081684C. Andersson, Svensk Comenius-bibliografi, s. 19 resp. s. 21. Warmholtz 4501 för Comenius panegyrik och 4502 för svaret. Båda trycken av Comeniusverket inleds med en dedikationsvers av Václav Theodor Budovec z Budova, en schlesisk godsägare hos vilken Comenius under en tid bodde. Det andra avtrycker dessutom Karl X Gustavs brev till Polen från den 20 september 1655. Comenius var, som en av ledarna av de Böhmiska bröderna, en av de främsta hyllarna av Karl X Gustav, och såg i dennes uppträdande i Polen ett uppfyllande av profetian om lejonet från Norden. Då det uppenbarligen inte hade varit Gustav II Adolf som var lejonet, så var det förstås Karl X Gustav som var det. Då denne 1655 marscherat in i Leszno (Lissa) hade glädjen hos de Böhmiska bröderna inte vetat några gränser och de hade hjälpt svenskarna på alla tänkbara sätt. När sedan polska upprorsmän senvåren 1656 återerövrade staden blev hämnden hård (se Englund, Den oövervinnerlige s. 445). I samtiden påstods att Leszno brändes som hämnd för att Comenius varit verksam i staden och uttryckligen på grund av det här föreliggande verket. Denna anklagelse tillbakavisade dock Comenius själv, som bl.a. hänvisade till att hans fiender, när staden brändes, inte visste att det var han som låg bakom den förgripliga skriften. [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2016-06-15           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1139626/1655-comenius-johann-amos-panegyricus-carolo-gustavo-magno-suecorum-gothorum

Browse more rare books from the year 1655


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.