The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Oförgripelige tanckar om swenska myntets förnedring och förhögning.
- Stockholm, Johan Hinrich Werner, 1722. 4:o. (20) s. Liten fläck på titelbladet. Tagen ur band. Hesse 1659. Warmholtz 7588. Första upplagan, en ny upplaga utkom så sent som 1771. Mångfrestaren Emanuel Swedenborg (1688-1772) som bland så mycket annat också var intresserad av ekonomi varnar här för den kraftiga inflationen (myntets förnedring) men också för faran med att stärka en valuta. Ett mynts värde bör vara fast, man ska inte ?.rubba thet ädlaste som uti ens förwahr ligger?.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2017-07-01           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/11375613/1722-swedenborg-emanuel-oforgripelige-tanckar-om-swenska-myntets-fornedring

Browse more rare books from the year 1722


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.