The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Maastricht, Beleg van 1748.
"Plan de la Ville de Maestricht avec ses Attaques Commandées par M. le Marechal de Saxe, depuis le 15. Avril Jusqu"au 3. May 1748. "Kopergravure van het beleg van Maastricht, met loopgraven en linies rondom de stad, vervaardigd door ingenieur De Marne, uitgegeven in 1781 door E.A. Thomas Jaillot. Later met de hand gekleurd. Afm. 54 x 65 cm.Op 10 mei 1748 werd de vesting Maastricht na een belegering van ongeveer een maand ingenomen door Franse troepen onder maarschalk Maurits van Saksen. Die belegering van Maastricht was het laatste belangrijke wapenfeit uit de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). Terwijl het Franse leger en het garnizoen van Maastricht in de maand april een strijd op leven en dood voerden, liepen op nog geen veertig kilometer afstand in Aken de vredesonderhandelingen ten einde. In de voorlopige vrede van 30 april werd al vastgelegd dat alle in de oorlog veroverde gebieden aan de rechtmatige eigenaars zouden worden teruggegeven. De Franse legerleiding wist dus dat de zojuist ingenomen stad weer aan de Republiek der Verenigde Nederlanden zou moeten worden overgedragen. Toch duurde het nog tot 3 februari 1749 voordat de laatste Franse soldaat de stad verliet en er weer een Staats garnizoen kon binnen trekken.Prijs: € 1.350,-.
      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
Last Found On: 2016-05-05           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1116988/1748-maastricht-beleg-van-1748

Browse more rare books from the year 1748


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.