The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Biblia, Dat is, De geheele H. Schrift, behelzende alle de Boecken des Ouden en Nieuwn Testaments. Uit Dr. M. Lutherus Hoogduitschen Bybel, In onze Nederduitsche Taale getrouwelyk overgezet. Met nieuwe zeer keurlyke Aanteekeningen, of Ophelderingen, accurate Summariën, gelykluydende Texten, Bybelsche, en meeer andere nutte aanwyzingen, geschikt volgens de annotatiën van den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas. Ten dienste van de Christelyke Gemeente, d'Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan, in deze Nederlanden. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens Christelyke Gezangen, ten gebruike der Gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenis, op nieuw in dichtmaat gebragt, volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsterdam. WAARBIJ: Kerk-Boek.
Amsterdam, voor 't Consistorie der Luthersche Gemeente 1748. (titelprent, 10) 355, (3) 144, 84, (2) 170 folia., (2) 193 (15), 49 p. Origineel Leer met ribben, stempels en sloten, 4° L. 27 x B. 22 x D. 10 cm. (De rug een de riempjes van de sloten zijn vernieuwd, plaatselijk een vochtvlek in de onderste marge. Lutherbijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament, de Apocriefen en de Psalmen en Formulieren. Geïllustreerd met een fraaie gegraveerde titelprent en 5 uitvouwbare kaarten van Claes Jansz. Visscher. Deze kaarten worden de 5 kleine Visscherkaarten genoemd, in deze uitgave is de derde staat van de kaarten gebonden.) Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 150-156 (Biblia/Bijbel).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2016-04-14           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1105690/1748-bijbel-bijbel-biblia-dat-is-de-geheele-h

Browse more rare books from the year 1748


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.