The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Isagoge ad historiam chersonesi cimbricæ. 1-4. [Nytt titelblad:] Introductio in ducatum Cimbricorum slesvicensis et Holsatici, historiam, chorographicam, naturalem, antiquriam, civilem, genealogicam /./ accedit præfatio nova, tum alia scripti hujus exhibens paraleipomena, tum Chersonesi imprimis jutico-Holsaticæ priscum cimbricæ, agnomen, contra Olaum Rudbeckium & Joh. Dan. Majorem, inclytam Cimbrorum veterum gentem, in fines Sveciæ extremos, perperam relegare ex illa conatos, breviter quidem, sed folide tamen afferens.
- Hamburg, Gothofr. Liebezeitii, (1691)-99. 8:o. 64; (30),+ 292,+ (4),+ 224,+ (16),+ 225-648 s. Titelbladet lagat efter bortklippta namnteckningar med minimal bokstavsförlust. Något nött nära samtida skinnband, rikt guldornerad rygg med upphöjda bind och röd titeletikett, stänksnitt. Spår av pappersetikett från bokauktion på främre pärmens insida. Ur Ericsbergs bibliotek. VD17 23:299000E. Warmholtz 1305 not (samt företalet not 2). Ny titelutgåva, med endast nytt företal och gemensamt titelblad tryckta 1699. Huvudtexten ?Isagoge ad historiam? i fyra delar tryckt 1691-92. Mollerus var motståndare mot Rudbeck och J. D. Major vad gällde uppfattningen om cimbrernas/ cimmerernas ursprung. I fjärde delen av Isogage, som utkom 1692, gick han till hårt angrepp mot Majors ?Prodromus atlantica? Major svarade hätskt i en tysk utökad översättning samma år. I den nya inledningen angriper Mollerus åter Major, och Rudbeck. Denna trycktes även samma år i hans ?Bibliotheca septentrionis eruditi?, tillsammans med bl.a. ett nytryck av Schefferus Svecia literata. Johannes Mollerus (1661-1725) var rektor i Flensburg, och lärd bibliograf och denna bok liksom hans övriga hyllas av Warmholtz i företalet till dennes bibliografi.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2016-03-16           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1088680/1691-mollerus-johannes-isagoge-ad-historiam-chersonesi-cimbricae-1

Browse more rare books from the year 1691


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.