Short Search Outage: Wednesday, November 21st
We are performing a database upgrade this morning. As a result our search service will be unavailable for a short time.
The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Historie van het Leven des Heeren Huig de Groot, Beschreven tot den aanvang van zyn Gezantschap wegens de Koninginne en Kroone van Zweden aan 't Hof van Vrankryk. En vervolgt tot zyn doodt door Adriaan van Cattenburgh. Met een Aanhangsel der zelve Historie, &c. Tweede Druk.
Dordrecht, Joannes van Braam, en te Amsterdam, Adriaan Wor, en Erve Gerard onder de Linden 1732. 2 delen in 1 band, (titelprent, 22, portret) 456, (titelprent, 2) 454, 74 (26) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (plaatselijk vochtvlekken in de onderste marge, met de 2 titelprenten, portret van Hogo de Groot, portret van Maria Reigersbergen en een paginagrootte gravure van het praalgraf van Hugo de Groot en diverse gravures in de tekst, de tekstgravures zijn veelal in de vorm van munten gedrukt, met een bijgevoegde originele portretgravure van Caspar Brandt op een van de schutbladen).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2016-03-16           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1088660/1732-brandt-caspar-historie-van-het-leven-des-heeren

Browse more rare books from the year 1732


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.