The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Wästgöta-Resa, på Riksens Högloflige Ständers Befallning förrättad år 1746, med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt, med tilhörige figurer
Bok. Stockholm, Lars Salvii, 1747. (10), 284, (19) s., träsnitt i texten, fem utv.-planscher, graverade vinjetter. Inlaga och figurer fläckade, plansch III lagad. Samtida, hårt nött halvfranskt band, främre fals spräckt. 12x19 cm. Namnt.
      [Bookseller: Antikvariat Asken]
Last Found On: 2017-06-25           Check availability:      Bokbörsen    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/10689583/1747-linnaei-linne-carl-wastgota-resa-pa-riksens-hogloflige-standers

Browse more rare books from the year 1747


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.