The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden.
Amsterdam, Isaak Tirion, en Jacobus Loveringh 1740 - 17 delen, Origineel half Leer met ribben, 4° (Enkele delen aan de bovenkant van de kneep wat sleets. Complete set van de bekende bijbelverklaring van Patrick, Polus en Wells met de 6 kaarten en 2 tabellen. De bijbelverklaring is genoemd naar onder meer Simon Patrick, een anglicaanse bisschop die leefde van 1626 tot 1707. Zijn werk vormde de basis voor de commentaren op Genesis tot en met Hooglied. De Nederlandse samenstellers hebben zijn werk aangevuld met de commentaren van Matthew Poole, een non-conformistisch predikant, die in de Engelse Kerk in Amsterdam ligt begraven. Allerlei geografische gegevens zijn ontleend aan de werken van rector en cartograaf Edward Wells. Ook maakten de samenstellers gebruik van de kanttekeningen in de Geneva Bible -de voorloper van de King James Bijbel- en commentaren van andere personen. Het Nieuwe Testament is grotendeels van de baptist John Gill, een autodidact, die goed thuis was in de grondtalen. Hij kan gezien worden als een voorloper van Joseph Charles Philpot. Deze verklaring is een uitstekende aanvulling op de Bijbelverklaring van Matthew Henry.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2016-02-01           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1062254/1740-patrick-simonpolus-matthewwells-edward-verklaring-van-de-geheele-heilige-schrift

Browse more rare books from the year 1740


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.