The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Bybels Zakelyk-Woordenboek. In het welke voorkomen, en verklaard worden, niet alleen alle Landen, Steden en Gewesten, Gebouwen en Merkwaardige Plaatsen, Zeën, Rivieren en Bronnen, Bergen, Dalen en Bomen, Tempels, Godts- en Afgoden-Huizen, Offerhanden en Godtsdiensten, Afgoden der Joden en Heidenen, Volkeren en Natiën, Mans en Vrouws-Persoonen, Dieren, Berg- Stoffen, Gewichten, Ellen, Maten en Munten. Maar ook veele andere Merkwaardige Woorden en Spreekwyzen, Geloofs-Belydenissen, Gelykenissen en Voorbeelden, Gezichten en Historysen, Deugden en Ondeugden, Gewoontens en Gebruikelykheden, Zonderlinge Gevallen, Konsten en Handteeringen, Wonderwerken en Tekens, van hoedanige Dingen in de gantsche Heilige Schriftuure gemeld word. Kortelyk, alles
Amsterdam, Adriaan Wor 1793 - 12 delen compleet, Opnieuw gebonden half Leer met ribben, groot 4° (fraaie, onafgesneden set van dit standaardwerk)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2016-01-27           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1059143/1793-staringh-jacob-gerard-bybels-zakelyk-woordenboek-in-het-welke

Browse more rare books from the year 1793


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.