The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Sveriges krig 1611-1632. Band I-VI + bilagsband I-II.
Bok. Illustrerad. Stockholm, Generalstaben, 1936-38. Stor 8:o. X,+ (1),+ (blank),+ 631 s.+ karta,+ 6 utvikbara kartor; X,+ 617,+ (3) s.+ 9 utvikbara kartor; X,+ (1),+ (blank),+ 621,+ (3) s.+ 4 utvikbara kartor; X,+ (1),+ (blank),+ 585,+ (3) s.+ 6 utvikbara kartor; XI,+ (2),+ 585 s.+ 2 utvikbara kartor; XVIII,+ (1),+ (blank),+ 549,+ (3) s.+ 3 utvikbara kartor; X,+ 372,+ (1) s.+ 2 utvikbara kartor; XVI,+ 543,+ (1) s.+ 6 utvikbara tabeller. Dek olinneband. Åtta volymer. I: Danska och ryska krigen. II: Polska kriget. III: Tyska kriget intill mitten av januari 1631. IV: Tyska kriget från mitten av januari 1631 till och med Breitenfeld. V: Breitenfeld till Lech. VI: Från Lech till Lützen. Bilagsband I: Sveriges sjökrig 1611-1632 (utarbetad av Marinstabens Sjöhistoriska Avdelning). Bilagsband II: Beväpning och beklädning (av Th. Jakobsson).
      [Bookseller: Andreas Törnqvist]
Last Found On: 2017-06-22           Check availability:      Bokbörsen    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/10472120/1936-generalstaben-utg-sveriges-krig-1611-1632-band-i

Browse more rare books from the year 1936


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.