The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Discussio criminationum, quibus usus est moscorum czarus, cum bello Svecis, contra jusjurandum, & nuperrime datam fidem, illato prætextum quæreret. Anno MDCC.
- Stockholm, B. Nicolai Wankifwj. J. H. Werner. F., (1701). 4:o. 122 s. Titelbladet sönderivet och lagat, med textförlust, och med svag fuktrand i övre hörn samt fläckar de tre första bladen. Ett extra titelblad löst bifogat. Sammanbunden med: (HERMELIN, Olof.) Veritas a calumnis vindicata, seu ex parte sacra regiae majestatis sveciæ justissimum responsum, quo nefandæ artes et calumniae regis Poloniae, quibus injustissimum, & divinis humanisque juribus maxime detestabile, bellum infucare nititur, et contra pacta conventa, praestitumque juramentum, reipublicae, cui praeest, libertatem si poterit, simul opprimere, manifestantur. Anno reparatæ per Christum salutis M DCC. (Stockholm, Kungl. tryckeriet, 1700.) 4:o. (8),+ 142,+ 38 s. Liten papperslagning s. 45-46, fläckar i sista paginerigsföljden. Fint ljusbrunt hfrbd från mitten av 1700-talet, med guldornerad rygg med upphöjda bind och beige titeletikett, stänkmarmorerade snitt. Från biblioteket på Biby, med Gustaf Celsings namnteckning på titelbladet. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 281 resp 284. Warmholtz 5257 resp. 5245. Olsson s. 178. Två viktiga propagandaskrifter av Olof Hermelin ur diplomatfamiljen Celsings bibliotek på Biby! ?Discussio criminationum? var - vid sidan av ?Examen causarum? - Hermelins viktigaste stridsskrift, med udden riktad mot såväl August i Polen som mot Peter i Ryssland. I det avslutande kapitlet vänder sig Hermelin till Västeuropas stora handelsmakter och varnar för vad följden kan bli för dem om det svenska motståndet nedkämpades. Tsar Peter skulle bli .?novos Attila novosque Tamerlanes.?, mänsklighetens gissel. Såväl Warmholtz som Klemming anger felaktigt 1700 som tryckår. Sven Olsson har dock visat att skriften inte trycktes förrän sensommaren 1701. Hermelins andra stora propagandanummer, ?Examen causarum?, hade som främsta syfte att rättfärdiga Sveriges sak gentemot August i Polen. Det gjorde Hermelin genom att framhäva konung Augusts brott mot ?pacta conventa?, framfört med ?.förkrossande sarkasmer och glänsande ciceroniansk retorik.?, för att citera Sven Olsson. Kung August lät svara med skriften ?Justae vindicae? - av svenskarna kallad ?det polska manifestet? - vilken spreds framförallt i Holland. Till svar på denna författade Hermelin ?Veritas a calumnis vindicata?, där argumenten från ?Examen causarum? återkommer tillsammans med ett stort antal ?Testimonia?, som stödjer den svenska argumentationen. Familjen Celsing, faderns Gustaf och hans söner, Ulric och Gustaf, var alla diplomater och huvudsakligen stationerade i Konstantinopel. Familjens gård Biby i Södermanland har framförallt varit berömt för den stora samlingen av turkisk konst som sönerna sammanbragte där. Det är troligen fadern, Gustaf d.ä. (1679-1743), som köpt eller fått dessa två skrifter. Han var vid tiden anställd vid Kammarkollegiet och avancerade mot Kansliet och bör ha känt Olof Hermelin. Han deltog i fälttåget från 1707 och följde efter nedelaget vid Poltava kungen till Bender, varifrån han på hösten 1709 skickades till Konstantinopel. Han är huvudperson i en av berättelserna i Heidenstams ?Karolinerna?.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2017-06-22           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/10471919/1701-hermelin-olof-discussio-criminationum-quibus-usus-est-moscorum

Browse more rare books from the year 1701


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.