The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Anecdotes du sejour du roi de Suède a Bender; ou lettres de mr. le Baron de Fabrice, pour servir d'eclaircissement a l'histoire de Charles XII.
- Hamburg, Chretien Herold, 1761. 8:o. (8),+ 343 s. Något nött samtida hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind, röda snitt. Litet hål i försättsbladet. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris klistrat ovanpå ett äldre. Fint exemplar. Warmholtz 5788. Blackmer 568. Andra upplagan, den första kom året innan. Warmholtz känner inte denna andra upplaga. Det är troligen en titelupplaga med endast nytt titelblad. Friedrich Ernst von Fabrice (1683-1750) var hertigen av Holstein-Gottorps minister hos Karl XII i Bender. Hans brevväxling, här utgiven postumt av C. Herold, dels med administrationen i Holstein-Gottorp och dels med holsteinska ministrarna von Goertz och greve Reventlau, är en viktig källa till historien om Karl XII i Bender. Samlingen utgavs först i en tysk översättning 1759, några månader innan det franska originalet trycktes. På svenska finns breven delvis tryckta i Gjörwells ?Swenska Bibliotheket? del 1, och delvis i ?Förrådet, eller samling af åtskilliga histor. och andra ämnen?, som utkom 1760, även den utgiven av Gjörwell. Ett urval publicerades även i bihanget till Motrayes resor. Den enda kompletta svenska översättningen finns i Floderus ?Handlingar hörande till konung Carl XII:s historia?, som utkom 1819-26.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2017-06-22           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/10449942/1761-fabrice-friedrich-ernst-von-anecdotes-du-sejour-du-roi-de

Browse more rare books from the year 1761


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.