The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

LIBRE APELLAT FELIX DE LES MARAUELLES DEL MON.
Imp. Pere Joseph Gelabert i Fidel Giró. Palma de Mallorca i Barcelona, 1873 - -1904. 19 cm. 2 vol.: VIII-336 pàg., 1 f., i 2 f., 347 pàg. Edició en paper de fil. Dos vol. enq. en mitja pell recent, nervis, tall superior pintat. Col l. "Biblioteca Catalana". * El text d'aquesta edició fou revisat per Geroni Rosselló i Marià Aguiló. El 1873 es van imprimir però no van sortir complets amb les portades i els índex fins al 1904. El 1903 va sortir l'edició amb el pròleg de M. Obrador i Bennassar i el text enriquit amb notes del mateix Rosselló. Palau 143931. literatura catalana. Llulisme. Ramon LLull
      [Bookseller: Libreria anticuaria Farré]
Last Found On: 2017-06-22           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/10366886/1873-llull-ramon-libre-apellat-felix-de-les-marauelles

Browse more rare books from the year 1873


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.