viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

LIBRE APELLAT FELIX DE LES MARAUELLES DEL MON.
Imp. Pere Joseph Gelabert i Fidel Giró. Palma de Mallorca i Barcelona, 1873 - -1904. 19 cm. 2 vol.: VIII-336 pàg., 1 f., i 2 f., 347 pàg. Edició en paper de fil. Dos vol. enq. en mitja pell recent, nervis, tall superior pintat. Col l. "Biblioteca Catalana". * El text d'aquesta edició fou revisat per Geroni Rosselló i Marià Aguiló. El 1873 es van imprimir però no van sortir complets amb les portades i els índex fins al 1904. El 1903 va sortir l'edició amb el pròleg de M. Obrador i Bennassar i el text enriquit amb notes del mateix Rosselló. Palau 143931. literatura catalana. Llulisme. Ramon LLull
      [Bookseller: Libreria anticuaria Farré]
Last Found On: 2017-06-22           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/10366886/1873-llull-ramon-libre-apellat-felix-de-les-marauelles

Browse more rare books from the year 1873


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.