viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

OBRES DE RAMON LLULL VOLUM V. LIBRE DE CONTEMPLACIÓ EN DEU TOM IV.
ComissIó Editora Lulliana, En L Estampa D Amengual y Muntaner,, Palma De Mallorca 1911 - Escrit a Mallorca & transladat d arabic en romanç, vulgar devers l any M.CC.Lxxij. Transcripcio directa ab facsímils y variants dels mes vells manuscrits. IX + 503 pàgs. Te la cuberta delantera despresa, resta del llibre per desbarbar i en bon estat. Size: 25 X 16 [Attributes: Soft Cover]
      [Bookseller: Reus, Paris, Londres]
Last Found On: 2017-06-22           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/10366459/1911-llull-ramon-obres-de-ramon-llull-volum-v

Browse more rare books from the year 1911


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.