The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

"SCHUMANN; VAN DEN BOS -- 'Stamregister van het geslacht Schumann, afkomstig uit de stad Kamenz (Bohemen, later Saksen)'. Cahier, 4°, met ca. 70 beschreven pagina's, samengesteld door mr. dr. Willem Martinus Gottfried Schumann, ca. 1920.".
"Interessant genealogisch geschrift, met veel informatie die men elders niet zal aantreffen, waaronder veel informatie over Indische loopbanen. Aangehuwden o.a.: Frenzel, Lose, Kittel, Luck, v. Gorkum, Eelsingh, Kiel, Kuyp, van den Bos, van Pommeren, van Raalten, Verrooten.$Hierbij enkele persoonlijke stukken betr. het echtpaar W.M.G. Schumann-van den Bos, zoals fraai gebonden exemplaar van 'Redevoeringen door den voorzitter van den Volksraad mr. dr. W.M.G. Schumann, gehouden van 1919 tot 1924', 84 pag.; benoeming van mevr. Schumann tot Ridder O.N.; benoeming van Schumann zelf tot Ridder NL en Commandeur O.N.".M8898
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-06-22           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/10364433/1919---schumann-van-den-bos-stamregister-van

Browse more rare books from the year 1919


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.