viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

OBRA DEL CANÇONER POPULAR DE CATALUNYA. MATERIALS.
Imp. Elzeviriana. Barcelona, 1926 - . 27,5 cm. 4 toms: (I) PUJOL, Francesc i PUNTÍ, Joan. OBSERVACIONS, APÈNDIXS I NOTES AL "ROMANCERILLO CATALÁN" DE MANUEL MILÀ I FONTANALS. Estudi d’un exemplar amb notes inà dites del mateix autor. 1 f., 91 pÃg., 3 f. (II) 2 f., 383 pÃg., 2 f. (III) MEMÃ’RIES DE MISSIONS DE RECERCA, ESTUDIS MONOGRÀFICS, CRÃ’NICA. 2 f., 451 pÃg., 5 f. (IV) MEMÃ’RIES DE MISSIONS DE RECERCA, CRÃ’NICA. 1 f., 486 pÃg., 3 f. Profus. il lustr. amb fotografies i notacions musicals, en el text. Quatre toms enq. en 3 vol. en mig pergamÃ, teixell. * Participaren en la redaccià d'aquesta obra: Jaume Massà i Torrents, Joan Llongueras, Higini Anglà s, Pere Bohigas, BarberÃ, LluÃs Romeu, Joan PuntÃ, Francesc Pujol, Joan TomÃs, Francesc Baldellà , Francesc Matheu, Just Sansalvador i Baltasar Samper. Palau 197858. Música. Cançoner popular.
      [Bookseller: Libreria anticuaria Farré]
Last Found On: 2015-12-15           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1032879/1926-obra-del-cana135oner-popular-de-catalunya

Browse more rare books from the year 1926


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.