The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Antibarbarus I oder die Welt für sich und die Welt für mich.
Berlin, Lewent'sche Buchdruckerei, 1894. (2),78 s. Samtida gult hklbd med lätt nött grön titeletikett. Marmorerade snitt. Tyvärr bunden utan omslag. Med Thore Virgins namnteckning daterad 1949 på främre pärmens insida och dedikation från författaren till G. Mittag-Leffler på titelbladet. Dedikationen skuren överst med obetydliga textförluster.. Zetterlund I:59. Allt som utkom. Utgavs av Bibliographisches Bureau som även publicerade översättningar av bl.a. "En dåres försvarstal" och "Tjänstekvinnans son" vid samma tid. Första svenska utgåvan kom 1906. I början av 1890-talet intresserade sig Strindberg mer och mer för naturvetenskapliga frågor. Under sin Paristid 1894-95 kom han i kontakt med några av de främsta företrädarna för den "moderna alkemin". Han genomförde en lång rad experiment bl.a. efter hypoteserna att antalet grundämnen var betydligt färre än den etablerade vetenskapen hävdade och att man i laboratoriet kunde förvandla ett grundämne till ett annat och t.ex. skapa guld. Strindberg var mån om att sprida sina alkemiska spekulationer i vetenskapliga kretsar. Gösta Mittag-Leffler var framstående teoretisk matematiker och verkade mycket för internationellt samarbete inom sin disciplin, bl.a. genom grundandet och utgivandet av tidskriften "Acta matematica". Han umgicks även tillsammans med sin syster Anna Charlotta Leffler i Stockholms konstnärs- och författarkretsar. August Strindberg hade lärt känna honom personligen 1891-92. Samma år som "Antibarbarus" gavs ut upptäckte engelska kemister grundämnet argon. De hade utgått från iakttagelsen att kvävgas som utvanns ur kväveföreningar var lättare än kvävgas framställd ur luften. Detta förhållande hade även Strindberg intresserat sig för. I ett brev till Birger Mörner den 21 maj 1895 nämner han att "Prof. Leffler var i Oxford när argon creerades och var nog patriot upplysa att en svensk luktat på ämnet tre månar förut." Detta syftar på "Antibarbarus" tredje kapitel där Strindberg redovisar sina teorier om kvävet. Senare bedömare har tillskrivit Strindbergs naturvetenskapliga skriverier ett visst konstnärligt och poetiskt värde, men knappast något vetenskapligt. Själv var han av en annan uppfattning
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2012-12-29           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/102988/1894-strindberg-august-antibarbarus-i-oder-die-welt-fur

Browse more rare books from the year 1894


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.