The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Het Miscellaneous Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Gantschen H. Bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere Plaaten, dienende tot de Gedenk-Stukken der Jooden en andere Oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon. WITH: Byvoegzel tot het Miscellaneous Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Ganschen H. Bybel. Versiert met nodige Prentverbeeldingen en kopere Platen, dienende tot de Gedenkstukken der Jooden en andere Oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch bes
Leiden, Samuel Luchtmans/Byvoegzel: Amsterdam, Rudolf Wetstein, Jacobus Wetstein, and William Smith, and at Leiden, Samuel Luchtmans 1725/1727/1731/1731 - 4 delen in 3 banden, (titelprent, 26) 92 143 321 40 19, (2) 604 (6) 230 (1), (18) 392 (2) 393-924 (24) p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, Folio (banden zijn plaatselijk wat geschaafd. Compleet met de titelprent, 9 kaarten en 155 gravures -waarvan 94 paginagroot en 61 dubbel paginagroot-. Augustin Calmet 1672-1757, was een Franse Benedictijnse monnik die bekend stond om zijn letterlijke verklaring van de Bijbel. Van zijn hand verscheen onder andere dit standaardwerk op het gebied van de Old and Rare Biblese historie, opgesteld in de vorm van een alfabetisch woordenboek. Dit woordenboek was het eerste in zijn soort vanwege de uitgebreide en letterlijke uitleg van de Bijbel en diende als uitgangspunt voor vele Old and Rare Biblese woordenboeken die later zijn verschenen.) 4 volumes in 3 bindings, (frontispiece, 26) 92 143 321 40 19, (2) 604 (6) 230, (18) 392 (2) 393-924 (24) p. Contemporary Leather with 6 raised bands and richly decorated gilt spines, Folio (the bindings are slightly grazed at some places. Complete with the frontispiece, 9 maps and 150 engravings -from which 94 fullpage and 61 double fullpage-. Augustin Calmet 1672-1757, was a French Benedictine monk who was known for his literal explanation of the Bible. From his hand was published among others this standard work on the field of Biblical history, composed in the form of an alphabetical dictionary. This dictionary was the first of its kind because of the extensive and literal explanation of the Bible and was the point of departure for many Biblical dictionaries that were published afterwards.) Lowndes, W.T. (1839). British Librarian, p. 86 [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2015-11-28           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1020836/1725-calmet-augustin-het-miscellaneous-groot-historisch-oordeelkundig-chronologisch

Browse more rare books from the year 1725


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.