The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz. Ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken en vermeerderd met de theorie en praktijk der beste inlandsche konstenaaren en handwerkslieden.
Dordrecht., A. Blussé en Zoon, 1789. Derde stuk. De Porceleinfabriek.. Dordrecht, 1789, X + 238 pagina's, 10 uitklapplaten. Geschreven door Demillij. Uit het Frans vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. Inhoud:De Porceleinfabriek of volledige beschrijving der kunst om porcelein te maaken; een onderzoek der porceleinaarden; derzelver zaamenstelling tot porcelein; de bakking;verglazing; bereiding der koleuren; het beschilderen; vergulden; de noodige werktuigen en ovens; mitsgaders de bereiding van het Reamursche porcelein. Vijfde stuk. De Kaarsenmaaker. Dordrecht, 1789, 6 + 37 + 1 pagina's, 3 uitklapplaten. Uit het Nederduitsche vertaald. Inhoud: smelten van smeer; inrichting; bereiding van getrokken kaarsen; de bereiding van gegooten kaarsen. Verklaaring der plaaten. Zevende stuk: De Zeepsieder. Dzordrecht, 1791, 6 + 46 + 2 pagina's, 4 uitklapplaten. Geschreven door Du Hamel, Halle en Weber, vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. Inhoud: wat is Zeep; grondstoffen; Negende stuk: De Papiermaker.Dordrecht, 1792, XVI + 288 pagina's, 14 uitklapplaten. Geschreven door De la Lande.Uit het Frans vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. Inhoud; Geschiedenis van het Papier, oorsprong Boomwollen en Linnen papier, Vodden, gebruik van Kalk, werking der rotting; Papiermolen; Papierfabriek; Cylinders; perzen, ophangen, lijming, opneemer van het Papier; Ophangzaal; Gladkamer; gebrekkig Papier; Hollandsch Papier, soorten Papier. Verklaaring der plaaten. Tiende stuk; De Waschbleeker, en waschkaarsenmaaker. Dordrecht, 1792, VIII + 175 pagina's, 6 uitklapplaten. Geschreven door Du Hamel Du Monceau. Uit het Frans vertaald, omgewerkt en aangevuld door P.J. Kasteleijn. Inhoud; nemen van Honig uit de korven, zuivering van Wasch; bleeking van Wasch; gereedschappen; inkoopen van Wasch; smelting van Wasch; verscheidene aanwendingen der Wasch; bereiding van Kaarsen; soorten Kaarsen en fakkels. All together in halfleather binding ( old, but not original), spine, 8vo.
      [Bookseller: Max SILVERENBERG]
Last Found On: 2015-11-27           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1019563/1789-kasteleijn-petrus-johannes-volledige-beschrijving-van-alle-konsten-ambachten

Browse more rare books from the year 1789


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.