The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Waare Afbeelding der Eerste Christenen. Volgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en redenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, volgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Godsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwelyk en onzydiglyk voorgesteld. Uyt het Hoogduyts vertaald door Willem Sewel. Met kopere Plaaten vercierd.
Amsterdam, Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher, en Jacobus van Nieuweveen 1700/1701. 2 delen in 1 band, (titelprent met verklaaring, 24) 707, (titelprent met verklaaring, 8) 568 (12) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (mist register dl.1, boekblok licht gebruind, compleet met de 2 titelprenten, 25 dubbele gravures in dl.1 en 21 dubbele gravures in dl.2 van Jan Luyken).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2015-11-26           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1018694/1700-arnold-gottfried-waare-afbeelding-der-eerste-christenen-volgens

Browse more rare books from the year 1700


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.