The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Biblia, dat is de Gantsche Heylig Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde nederlanden, ende volgens t' besluit van de Synode Nationael, gehouden tot Dorddrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onze Nederlantsche getrouwelick overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen in den jare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte verandereingen, mitsg
Amsterdam, J. Brandt en Zoon, en te Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen (De Nederlandsche Bijbel-Compagnie) 1878 - 420, 132, 136 folia., (4) 107, 34 (1) p. Origineel Leer met ribben, goud op snede, zilveren hoeken en slot, boekblok geciseleerd, 8° (met rijk bewerkte -grote- hoeken en slot)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2015-11-21           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1014456/1878-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-heylig

Browse more rare books from the year 1878


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.