The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Oorspronck, Begin, en Vervolgh der Nederlandsche Oorlogen, Beroerten, en Borgerlyke Oneenigheden. Beginnende met d'opdracht der selve Landen, gedaen by Keyser Karel den Vijfden, aen sijnen Soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer MDC. In XXXVII Boeken, en IV Stukken verdeelt. Verciert met verscheide Afbeeldingen van vermaerde Mannen en Printen der voornaemste Historysen. Voorts met een Byvoeghsel van Authentyke Stukken en nieuwe Registers vermeerdert.
Amsterdam, the widow of Johannes van Someren, Abraham Wolfgangh, Hendrick Boom, and Dirck Boom 1679/1680/1681/1684 - 4 delen, (titelprent, 32) 1006 (1) 187 (1), (titelprent, 12) 994 127 (1), (titelprent, 12) 895 27 (1), (titelprent, 4) 691 (228) p. Origineel Perkament met ribben, stempels en linten, groot Folio (Compleet met 4 titelprenten, 4 portretten van de auteur, 36 portretten, 40 gravures, waarvan 1 uitvouwbaar en 38 twee-pagina's groot, waaronder de zeldzame extra gravure van de gestrande walvis door G. van der Gouwen. De tweede en beste uitgave. Pieter Christiaensz. Bor's (1559-1635) benadering was veelal geleerd, en hij gaf zijn mening onpartijdig, en doordat hij bij al zijn uitgangspunten bewijs aanvoerde, in de vorm van staatspapieren, privé documenten, brieven, etc. maakte zijn werk niet alleen veel indruk op de geleerden van zijn tijd, maar ook de Nederlandse Staten en is een van de beste en rijkste bronnen van die tijd.) 4 volumes, (frontispiece, 32) 1006 (1) 187 (1), (frontispiece, 12) 994 127 (1), (frontispiece, 895 27 (1), (frontispiece, 4) 691 (228) p. Contemporary blind-stamped Vellum with 6 raised bands, large Folio (Complete with 4 frontispieces, 4 portraits of the author, 36 other portraits and 40 engravings, from which 38 double-paged and 1 folding, among which the rare extra engraving of the stranded whale by G. van der Gouwen. Second and best edition. Pieter Christiaensz Bor's (1559-1635) approach was most scholarly, he presented his views most impartial, and presented proof for all his statements, in the form of state-papers, private documents, letters, etc., his work not only greatly impressed scholars of his time, but also the Dutch States and is one of the best and richest sources for the period.) [Attributes: Soft Cover]
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2015-11-20           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1013466/1679-bor-pieter-christiaensz-oorspronck-begin-en-vervolgh-der-nederlandsche

Browse more rare books from the year 1679


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.