The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: "aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar". Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
Amsterdam, W. Versluys, 1916. Linnen (!). (8), 274 p. 1e druk. Zonder de stellingen. Keurig exemplaar, waarvan de hoeken slechts minimaal geschaafd zijn.* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: 'To Lady Marie/ and Sir Charles/ Welby/ Jacob Israël de Haan'. Sir Charles Welby (1865-1938) was de zoon van Sir William Welby en Victoria, Lady Welby; Lady Marie Hervey was zijn echtgenote. Victoria, Lady Welby (1837-1912) is de grondlegger van de significa en had grote invloed op Nederlandse significi als L.E.J. Brouwer, Frederik van Eeden en Gerrit Mannoury. In de laatste regel op de laatste pagina in dit proefschrift wordt zij geciteerd. In 1912 zouden Van Eeden en De Haan haar bezoeken in Engeland, maar kort daarvoor overleed zij.Een exemplaar in linnen band hebben wij niet eerder aangetroffen.
      [Bookseller: Antiquariaat Fokas HOLTHUIS]
Last Found On: 2015-11-20           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1013302/1916-haan-jacob-israel-de-rechtskundige-significa-en-hare-toepassing-op

Browse more rare books from the year 1916


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.