The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Verklaring over de Profetie van Ezechiel, In 't Engelsch beschreven, En in de Nederduitsche Taale overgezet, en door ingevlochte Ophelderingen &c. verrykt.
sGravenhage, Pieter van Thol 1732/1733/1734/1736 - 4 delen, (titelprent, 80) 802 (34), (28) 942 (34), (38) 1043 (39), (24) 1195 (49) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, 4° (zeer fraaie originele set van deze verklaring van het Bijbelboek Ezechiel van de bekende Engelse predikant William Greenhill, 1591/1671, in 1643 lid van de Westminster Assembly. Zijn opvolger asl predikant in was Matthew Mead. Met in dl. 4 de uitvouwbare plattegrond van de tempel, en 2 andere gravures waarvan 1 uitvouwbaar)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2015-11-18           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1011804/1732-greenhill-william-verklaring-over-de-profetie-van-ezechiel

Browse more rare books from the year 1732


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.