Recently found by viaLibri....
2017-09-12 13:23:30
Brandt, Geeraert
Kort Verhael van de Reformatie, En van den Oorlogh tegen Spanje, In, en ontrent de Nederlanden. Tot den Jare M.DC. Uyt verscheyden geloofwaerdige Historien en authentijcke stucken onpartijdighlijck by-een-gestelt. De tweede druck verbetert en vermeerdert. Daer noch by is gevoeght het Chronijxken der Nederlandtsche geschiedenissen sedert het jaer 1600. tot het Jaer 1658. De vierde druck.
Amsterdam, Abraham Wolfganck/2e werk: Amsterdam, Jan Rieuwertsz. 1658. 2 werken in 1 band, 288 (24), 226 (6) p. Origineel overslaand Perkament, 12° (Plaatselijk vochtvlekken in het onderste gedeelte van het boekblok.).
Bookseller: Antiquariaat De Roo
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/98263350/1658-brandt-geeraert-kort-verhael-van-de-reformatie-en

Browse more rare books from the year 1658