Recently found by viaLibri....
2017-01-21 15:42:51
Ottens, Reinier en Joshua
Utrecht - Jan van Vianen + Caspar Specht/Reinier & Josua Ottens, 1725-1750.
FRAAIE 17DE EEUWSE STADSPLATTEGROND VAN UTRECHT'Urbis Traiecti ad Rhenum novissima et accuratissima delineatioâ?' kopergravure gegraveerd door Jan van Vianen, uitgegeven door Casper Specht 1695, hier in een tweede staat uitgegeven te Amsterdam door Reinier en Josua Ottens tussen 1725-1750. Later met de hand gekleurd. Afm. 49 x 57,5 cm.Linksboven staat dat Specht deze kaart heeft opgedragen aan het stadsbestuur. De tekst is omgeven door 42 familiewapens van leden van de Utrechtse vroedschap. Rechtsboven in een cartouche met mythische figuren, stad- en provinciewapen: 'De stad Utrecht is gesticht in 't jaar 60. Bemuert tot de groote als jegenwoordig in 't jaar 930. Groot in syn omgang binnen de Wallen 1300 roeden. Bevat in sig 12 kercken, 13 gasthuysen, 120 straten, 50 stene bruggen en ontrent 6000 huysen. Vermaert door d'Academie. Heeft de schoonste plantagien en Maaljebaan van gants nederland.â?'Hoe de werkverdeling is geweest bij de kaartvervaardiging is niet geheel duidelijk. De signering 'Jan V. Vianen fecitâ?' kan er op wijzen dat hij de kaart getekend en/of gegraveerd heeft. Maar het is ook mogelijk dat Caspar Specht niet alleen drukker-uitgever, maar ook als graveur is opgetreden. Jan van Vianen was een tekenaar en graveur die eind 17de eeuw voornamelijk is Haarlem werkte, maar die ook korte tijd in Amsterdam en Utrecht verbleef. Zijn graveurswerk bestaat uit diverse portretten, voorstelling van belangrijke eigentijdse gebeurtenissen en boekillustraties. Deze kaart is een incidenteel werkstuk van hem geweest in opdracht van Caspar Specht.Over de inhoud van deze vogelv … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE
Check availability:
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/97830248/1695-ottens-reinier-en-joshua-utrecht-jan-van-vianen-caspar-spechtreinier

Browse more rare books from the year 1695