Recently found by viaLibri....
2016-11-17 11:16:34
Atterbom, Per Daniel Amadeus
Samlade dikter. 1-2. [Sammanbunden med:] Erik Gustaf Geijer (red.): Litteratur-bladet [...] N:o 2. Februari Månad. 1838.
Upsala, Leffler & Sebell, 1837-8. 8vo. viii + 334; + [ii] + 388 pp. [Och:] Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, [1838]. (=Vol. 1, s. 17-32.) Samtida danskt halvfranskt band, guldornerad rygg med fyra upphöjda bind. Bandet nött, ngt skört och med kapitälskador, svaga falsar, de första och sista bladen ngt lagerfläckade. Främre spegeln med dikutgåvans främre omslag uppfodrat, med Atterboms egenhändiga dedikation a tergo: "Till Chr. Molbech med oförändrad ungdomsvänskap från Diktaren". Ett mycket fint associationsexemplar av första samlingen av Atterboms dikter, sammanbunden med Geijers berömda recension i Litteratur-bladet. Den danske historikern och språkmannen Christian Molbech (1783-1857) hade lärt känna Atterbom under sin resa i Sverige 1812. De möttes åter när Atterbom besökte Köpenhamn 1825, vid vilket tillfälle Molbech hälsade honom med en fin dikt. De utväxlade även en mängd brev mellan Uppsala och Köpenhamn genom åren. 1843 tillägnade Atterbom sin vän andra delen av sin svenska litteraturhistoria, Svenska Siare och Skalder: "Till den äldste af mina danska vänner Christian Molbech egnas dessa blad med djup tacksamhet".Föreliggande exemplar av Atterboms samlade dikter kan följas i Atterboms och Molbechs brevväxling. Den 3 maj 1838 tackar Molbech för den första delen, medan den andra ännu inte anlänt. Okunnig om hur förkrossad Atterbom var över Geijers recension i Litteratur-bladet råkade Molbech till och med skriva att han delvis höll med om den! Han planerade även att själv skriva en artikel om Atterboms poesi. Atterbom i sin tur berättade om hur han upplevde Geijers ar … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Lorenz B. Hatt
Check availability:
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/97801685/1837-atterbom-per-daniel-amadeus-samlade-dikter-1-2-sammanbunden-med

Browse more rare books from the year 1837