Recently found by viaLibri....
2016-05-03 20:15:23
FLORMAN, ARVID HENRIK.
Inledning til hästars kännedom, i afseende på deras temperament, slägter, ålder, fel och fullkomligheter, föda och skötsel, rörelser, färg m.m.
Bookseller: Mats Rehnström
Check availability:
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/975354/1798-florman-arvid-henrik-inledning-til-hastars-kannedom-i-afseende

Browse more rare books from the year 1798