Recently found by viaLibri....
2013-04-22 21:38:34
ENNES, B. A.
Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare, samt andre embetsmän och personer, under denna konungs tid, fångne i Ryssland, flygtige i Turkiet, eller dödskjutne i fält.
Med bilagor. I-II. Sthlm, P. Sohm, 1818-19. 8:o. (24),702 + (20),462,(10) s. Två nötta men rustika samtida hfrbd med upphöjda bind, ljusbruna titeletiketter och blåstänkta snitt. Första delen har några maskhål på rygg och nedtill i främre falsen. Ett klipp i yttermarginalen på s. (25-27), några mindre fuktfläckar på s. 570-71 och 600-01 samt några småfläckar på s. 658 och 695 i del I. Del II har endast några enstaka obetydliga fläckar. Dedikationsbladet i denna del är hämtat från ett annat exemplar. Med en gammal överstruken och oidentifierad namnteckning och Constantin Richters namnteckning.. Setterwall Svensk historisk bibliografi 4337. Ågren Svensk biografisk uppslagslitteratur 691. Som bilagor meddelas utdrag ur ett antal dagböcker och levernesbeskrivningar. Fortfarande ett användbart referensverk
Bookseller: Mats Rehnström
Check availability:
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/97219402/1818-ennes-b-a-biografiska-minnen-af-konung-carl-xiis

Browse more rare books from the year 1818