Recently found by viaLibri....
2017-10-16 13:01:35
Barels, Jeronymus Matthaeus
Crimineele advysen, door verscheide voornaeme Nederlandsche rechtsgeleerden over gewichtige gevallen. In 't licht gegeeven met een voorafgaend vertoog over de plicht van een adviseur in crimineele zaeken, mitsgaders de bestaenbaerheid der doodstraffen. Amsterdam, H. Gartman, 1778.
4°, gebonden in halfleer, 32+422 pag. (voorste scharnier gebroken). C1281."Dekkers pag. 9; Roberts pag. 45. Jeronymus (of Hieronymus) Matthaeus Barels (1731-na 1791) was advocaat te Amsterdam en deelt in dit werk 71 juridische adviezen mee. Geen van deze adviezen is van hem zelf, veel zijn aangeleverd door zijn vriend mr. J.J. van Hasselt (1717-1783). Waarschijnlijk4, 398, en daarom veel zaken zich af in het Gelderse. Van de meeste zaken worden de namen van partijen voluit vermeld."
Bookseller: Antiquariaat Arine van der Steur / ILAB [Den Haag, Netherlands]
Check availability:
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/819344/1281-barels-jeronymus-matthaeus-crimineele-advysen-door-verscheide-voornaeme-nederlandsche

Browse more rare books from the year 1281