Recently found by viaLibri....
2019-04-24 09:12:31
DEUX-AES BIJBEL/MARLORAT, AUGUSTIN
Biblia: Dat is, De Gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouwelick verduydtschet: Met verklaringhe duysterer Woorden, Redenen ende Spreucken, ende verscheyden Lectien, die in ander loflicke Ouersettinghen geuonden, ende hier aen de kant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijckstemmenden plaetsen, op het allerghewiste, met Scheydtteeckenen ende Versen ghetale (daer een yeghelick Capittel na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent.
Delft, Aelbert Hendricksz., 1582. (18) 213, 84, 76, 100 folia. Opnieuw gebonden Leer met ribben, stempels en sloten, Folio (Twee van de vrije schutbladen voorin zijn beschreven met een oud handschrift, voornamelijk met verwijzingen naar de Boek-Zaal van I. le Long. Deux-Aes Bijbel met marginale aantekeningen van de franse reformator Augustin Marlorat, 1506-1562.) Long, Isaac le (1764). Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, p. 724f
Bookseller: Antiquariaat De Roo [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/68805859/1582-deux-aes-bijbelmarlorat-augustin-biblia-dat-is-de-gantsche-heylighe

Browse more rare books from the year 1582