Recently found by viaLibri....
2015-10-01 06:57:33
WILDE, JACOB.
Sweriges beskrifna lagars grund, art och uprinnelse samt ålder, omskiftelser och förnyelse efter riksens handlingar och förnuftets medgifwande för alla sannings och billighets älskare enkannerliga Sweriges studerande ungdom till närmare undersökande utkastadt.
Sthlm, H. Gercken, 1736. 4:o. (20),131 s. + WILDE, JACOB. Det så kallade oinskränkta enwäldet som kon. Carl efter wedertagit namnetal den ellofte glorwördigst i åminnelse anno 1680 wordit opdragit emot ogrundade rychten förswaradt och i sitt retta lius framstäldt [...] och utaf latinska språket på swenska öfwersatt af Matthias Benzel. Sthlm, Historiographi regni tryckeri, 1742. 4:o. (4),278,(1) s. Samtida vackert hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, brunröd titeletikett och stänkta snitt. Ryggen med några minimala maskhål. Gammal anteckning på insidan av bakre pärmen. Fin inlaga med enstaka obetydliga fläckar. Med Johan Eric Noreens namnteckning daterad 1770. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 8127 för det första arbetet: "Är det fullständigaste vi i detta ämne äga". Det författades på uppdrag av Kanslikollegium och var avsedd som en inledning till 1734 års lag. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 6837 för det andra arbetet. Översättaren adlades Benzelstierna. Boken är en översättning av de avslutande kapitlen ur Wildes "Sueciæ historia pragmatica". Den utfördes enligt Warmholtz på Ulrika Eleonoras önskan. Johan Eric Noreen, född 1750, var kansliråd och enligt Carlander, "mäkta rik och ansedd; egde flere hus i Stockholm, å Norrmalm". Hans böcker såldes 1812 på auktion och den tryckta förteckningen upptog 1875 poster med böcker och kartor.
Bookseller: Mats Rehnström [SE]
Check availability:
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/60063926/1736-wilde-jacob-sweriges-beskrifna-lagars-grund-art-och

Browse more rare books from the year 1736