Recently found by viaLibri....
2013-07-02 18:08:12
Wahlbom, Carl (Kalmar 1810-London 1858)
Självporträtt.
Blyertsteckning. Gamla påskrifter nedanför bilden: »C. Wahlbom ritadt af honom sjelf» samt »Prof. Wahlboms porträtt - tecknadt af honom sjel[f]». 22,5 × 16 cm. Odaterad, men rimligen utförd på 1830-talet då Wahlbom var i 20-årsåldern. Två hörn med smärre pappersförlust efter en tidigare montering, liten tejpfläck i nedre vänstra hörnet. Inramad. Livligt självporträtt av en ung, glasögonprydd Carl Wahlbom sedd nästan rakt framifrån. Fin, detaljerad valörteckning av ansiktet, dräkten återgiven mer summariskt. Tidigare odokumenterad. Wahlbom gjorde sig känd framförallt som djur- och historiemålare. Han har endast målat enstaka porträtt, men hörde till sin generations främsta tecknare och har utfört fina bilder av vänner och konstnärskolleger, däribland Per Henrik Ling (Göteborgs museum) och Per Wickenberg (Nationalmuseum). Flera självporträtt har bevarats, av vilka detta måste vara ett av de allra tidigaste.Wahlbom lämnade Sverige 1838 för studier i Paris och Rom. Såväl akvareller som mästerliga skisser från vardagslivet visar hur mycket hans stil utvecklades, särskilt under tiden i Paris. Under en tid arbetade han med illustrationer till en ambitiös utgåva av Gustav II Adolfs historia, men projektets engelska förläggare drabbades av ekonomiska svårigheter och det hela gick om intet. Efter en tid i Stockholm som lärare vid Konstakademien sökte sig Wahlbom på nytt utomlands 1853. Han hoppades kunna förbättra sin hälsa, men dog slutligen i London vid 48 års ålder och ligger begravd i Woking
Bookseller: Lorenz B. Hatt
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/5458907/-wahlbom-carl-kalmar-1810-london-1858-sjalvportratt

Browse more rare books from the year