Recently found by viaLibri....
2009-10-02 17:37:51
Svea. Tidskrift för vetenskap och konst. I-XIV:1-2.
Uppsala, Zeipel och Palmblad respektive Palmblad & co, 1818-32. 8:o. (8),226,225-28 s. & 1 litograferad plansch + (4),326,(1) s. & 1 litograferad plansch + (4),228 s. & 1 litograferad plansch + (4),230,(1) + (4),169,180-267,(1) + (4),193,(1) + 163,(1) + (2),165-316 s. & 1 utvikbar tryckt tabell + 132,(4) + 158,(2) + 144 s. & 1 utvikbar litograferad plansch + 200,(1) + 84,(4) + (2),220 + 334,(4) + 195,(1) + 197-324,323-440,(2) + 327,(1) + 196,(4) + 197-448,(3) + 200 +(2),203-496,(2) s. 22 häftade volymer i tryckta, delvis nötta och fläckade papp- respektive pappersomslag. Oskurna och delvis ouppskurna. De första och sista delarna med delvis skadade ryggar. Av ryggen till del XIII:1 saknas övre halvan. De ofärgade omslagen för del VII-XII är lätt bruntonade och lagerfläckiga. Del VII:2 har en handskriven ryggtitel i bläck. De första delarna med spridda ljusa lagerfläckar och enstaka obetydliga fuktfläckar. Från och med del VII är inlagorna bitvis lagerfläckade och stundtals ngt fuktskadade med spridda eller genomgående fuktränder som följd, se t.ex. del VIII:1-2 och del X:2. I den sistnämnda finns även några revor på s. 231 och 309-12. Några av delarna är tryckta på ljusblått papper. Med L. F. Rääfs exlibris vars klister missfärgat några främre omslag i sviten. Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 1280. Almquistiana 302. Allt som utkom. "Svea" var på många vis en utlöpare av "Swensk literatur-tidning" men avsedd att publicera längre och mera vetenskapliga artiklar än vad dess föregångare hade gjort. Palmblads idé var att Svea skulle undvika att allt för mycket sammankopp … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Mats Rehnström [SE]
Check availability:
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/39780711/1818-svea-tidskrift-for-vetenskap-och-konst

Browse more rare books from the year 1818