Recently found by viaLibri....
2016-08-30 08:25:10
SWEDENBORG, Emanuel.)
Oförgripelige tanckar om swenska myntets förnedring och förhögning.
Stockholm, Johan Hinrich Werner, 1722. 4:o. (20) s. Liten fläck på titelbladet. Tagen ur band. Hesse 1659. Warmholtz 7588. Första upplagan, en ny upplaga utkom så sent som 1771. Mångfrestaren Emanuel Swedenborg (1688-1772) som bland så mycket annat också var intresserad av ekonomi varnar här för den kraftiga inflationen (myntets förnedring) men också för faran med att stärka en valuta. Ett mynts värde bör vara fast, man ska inte "...rubba thet ädlaste som uti ens förwahr ligger".
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/39306239/1722-swedenborg-emanuel-oforgripelige-tanckar-om-swenska-myntets-fornedring

Browse more rare books from the year 1722