Recently found by viaLibri....
2021-01-03 21:32:20
Baumann, Gisela"
In Amsterdam zyn geexecuteerd de volgende misdadigers. z. pl., [Amsterdam, S. Schouten??], [1748/1749]."
1693. 39 pag., origineel sierpapier omslag. c2327Niet in Stcn, Ncc, Worldcat, Bibl. Stadsarchief Amsterdam. Uiterst zeldzaam boekje dat namen, data en bijzonderheden geeft over ter dood gebrachte misdadigers, beginnende in 1693 en eindigende met 1746. Vaak ook gegevens over hun begane misdaad en de wijze van ter dood brenging. Op pag. 37-38 een lijst van in 1748 geplunderde pachters en collecteurs te Amsterdam en Leiden met de vergoeding die hen toegekend is door de Staten van Holland. Op pag. 39 & Notitie der valsche obligatien door P. Pergerrits aan diverse verkogt, zoo verre reeds bekend is (Pergerrits was een fraudulerende Purmerendse oplichter in 1746). Aan de binnenzijde is als schutblad een publikatie van Salomon Schouten gebruikt. Wellicht komt dit boekje uit zijn drukkerij?"
Bookseller: Bookdep [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/279113927/1693-baumann-gisela-in-amsterdam-zyn-geexecuteerd-de-volgende

Browse more rare books from the year 1693