Recently found by viaLibri....
2020-12-31 18:20:07
Lag 1590.]
Den rette judske lowbog, nu nylige offuerseet, corrigerit oc dansken forbedrit, aar M. D. LXXXX.
Köpenhamn, (Jørgen Hantsch), 1590 [=i.e. mellan 1615 och 1623]. 4:o. (96) bl. Med kungliga riksvapnet i träsnitt. Första titelbladet med kraftig pappersförstärkning, med viss ramförlust på baksidan med vapnet. Sammanbunden med: Huad en falsk eed alvuorlig oc forfærlig betyder, effter som den hellige scrifft uduiser, der it christet menniske skal vocte sig for, under sin siæls saligheds fortabelse. Anno [1590]. Utan ort, (1605?). 4:o. (2) bl. Med träsnitt. Hårt skuren med textförlust nedtill. Bunden efter lowbogens företal. Med Dines Bøgvad stämpel. Sammanbunden med: Stormectigste, høybaarne førstis oc herris, her Christian den tredie... recess: Offuerseet, oc met ny article forberedet, paa Koldinghuss, aar etc. M. D. LVIII. Köpenhamn, (Jørgen Hantsch), 1590 [=i.e. mellan 1615 och 1623]. 4:o. (40) bl. Sammanbunden med: Konning Frederichs den andens, recess, udgiffuen udi Kallundborg, aar effter Guds byrd, M. D. LXXVI. Köpenhamn, (Jørgen Hantsch), 1590 [=i.e. mellan 1615 och 1623]. 4:o. (16) bl. Med blad C1 ersatt av nära samtida handskrift. Sammanbunden med: Konning Christian den fierdis recess, uddragen aff atskillige breffue oc forordninger udi Kiöbenhaffn, anno M. DC. XV. Köpenhamn, salige Henrich Waldkirchs arffvinge, (ca. 1630). 4:o. (14) bl. Sammanbunden med: Konning Frederich den andens handfestning, udgiffuen aar effter Guds byrd, M. D. Lix der hans kong: may: bleff kronet. Köpenhamn, (Jørgen Hantsch), 1590 [=i.e. mellan 1615 och 1623]. 4:o. (16) bl. Med kungliga vapnet i träsnitt. Sammanbunden med: Baards [=Gaards] rcetten, huorledis holdis skal paa kronene slotte o … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/278245691/1590-lag-1590-den-rette-judske-lowbog-nu-nylige

Browse more rare books from the year 1590