Recently found by viaLibri....
2020-10-28 22:10:06
BIJBEL
Biblia: Dat is, De gantsche H: Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last Vande Hoog- Moog: Heeren Steten Generael der Vereenigde Nederl: en volgens 't Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619.
Dordrecht, z.n./Amsterdam, H. Burgers, 1744. z.p. Origineel Leer met zilverwerk en goud-op-snede, 8° 18,5 x 12 x 8 cm. (De binnenzijde van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen E.W.H., in het onderste slot staat het jaartal 1747. Nederlands kerkboek, bevat het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen in de berijming van 1773, en de formulieren. Gebonden in een stevige, zwart leren band met zilverbeslag uit Deventer, bestaande uit vier hoekstukken en twee sloten. Dit ""Deventer"" beslag kenmerkt zich door eenvoud. De sloten zijn eenvoudig maar wel de enige bekende sloten die in Deventer vervaardigd zijn. Daarnaast zijn de op dit exemplaar aangebrachte hoekstukken wel gedecoreerd. Op één van de schutbladen staat in origineel handschrift: ""Elsken Willemsen Hiedbrink in den Dortterhok die hort diet boeck toe, die dat vient die brengt het weer, die zal hebben een goede vereerenge. 1749"". De sloten zijn gemaakt door Johannes Bos werkzaam te Deventer van 1719-1747, de hoekstukken door een onbekend gebleven zilversmid.)
Verkäufer: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]
Verfügbarkeit prüfen:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/258466566/1744-bijbel-biblia-dat-is-de-gantsche-h

Browse more rare books from the year 1744