Recently found by viaLibri....
2020-09-09 12:16:04
ADLERSPARRE, Georg.)
Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer. Utgifna af ett sällskap. 1-9.
Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-33. 8:o. XXXIII,+ (blank),+ 169,+ (1); (4),+ XXX,+ 236,+ (1); XXXIII,+ (blank),+ 204,+ (1); (4),+ LXL,+ 3-146,+ (2); (5),+ (blank),+ LV,+ (blank),+ 134; (4),+ LXXX,+ 163; (4),+ CLCIX,+ (blank),+ 84,+ (2),+ 85-222; (4),+ LXVI,+ 124; (6),+ XXI,+ (blank),+ 352 s. Något lagerfläckig, framförallt första två delarna, samt enstaka fläckar. Samtida hfrbd, guldornerade ryggar och röda marmorerade pärmpapper, blå stänksnitt. Fem volymer. Setterwall 195. Åhlén 18:115. Komplett svit av Georg Adlersparres stora aktpublikation som innehåller mycket rörande revolutionen 1809 och även Adlersparres egen berättelse om revolutionens utbrott i Värmland, liksom brevväxling mellan honom och G. M. Armfelt. Revolutionshjälten Georg Adlersparres publicerande av dessa "Handlingar" väckte från början stort uppseende. Känsligt var framförallt alla brev och uttalanden rörande 1809 års händelser, och hans angrepp på nyligen avlidna eller ännu levande personer. Adlersparre blev också kraftigt angripen från flera håll, framförallt av G. A. Montgomery, och även ett rättsligt åtal väcktes. Det sistnämnda blev ett massmedialt sensationsevenemang, där den då sjuttioårige excellensen Adlersparre personligen uppträdde, och vann. Styckena med romersk paginering innehåller brev och handlingar rörande 1600-talet, Kristina och Karl X Gustav.
Bookseller: Centralantikvariatet [Stockholm, Sweden]

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/242136972/1830-adlersparre-georg-handlingar-rorande-sveriges-aldre-nyare-och

Browse more rare books from the year 1830