Recently found by viaLibri....
2020-07-26 10:59:02
[Synod of Dordrecht.] (HOMMIUS, Festus.)
Oordeel des synodi nationalis der gereformeede kercken van de Vereenichde Nederlanden: ghehouden hinnen Dordrecht, inden iare 1618. ende 1619. welcke geassisteert is gheweest met vele treflicke theologen, upt de gereformeerde kercken van Groot Britagnien, de Cheur-Vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserland, de Wedderavische Correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vijf voost-stucken der leere, daer van inde gereformeerde kercken deser Vereenichde Nedelander verschilis gvallen. Uptghesprocken op den 6. may. 1619, uyt het Latÿn ghetrouwelÿck in't Nederduytsch overgheset.
Dordrecht, Pieter Verhagen & Isaac Ianssen Canin, 1619. 4to. (12),+ 114 pp. Leaves 3-4 sewn after 5-6. Half title with a large wood-cut depicting the Synod. Bound together with: (WOUW, Hillebrant Jacobsz van.) Placcaet vande hooge ende mo. herren Staten Generael der Vereeninghde Nederlanden, daer by alle inghesetenen der selver landen, verboden werdt te houden eenighe aparte vergaderinghen ofte conventiculen, ouder deckel van oeffeninghe vande leere inde vijf bekende controverse religions poincten vervatet. Inhoudende mede verbodh van eenigherhande collecten, belosten, verbintenisse, accorden ofte conspiratien tot stijvinge ende handthavinge vandien, te doen ende op re rechten. Gravenhagen, Hillebrant Iacobissz, 1619. 4to. (11) pp. Title with wook-cut vignette. Last leaf with minor hole. Bound together with: (WOUW, Hillebrant Jacobsz van.) Resolutie by de hooge mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ghenomen ieghens eenighe gheciteerde remonstranten, ende met hun ghevouchde, op den vijsden julii sesthienhondert negenthien. Gravenhagen, Hillebrant Iacobssz, 1619. 4to. (4) pp. Title with wood cut vignette. Bound together with: (DORTH, Van.) Exemplar epistolae a potentissimis DD ordinibus generalibus missae ad singulas foederati belgii provincias. The Hague, Arnoldum Meuris, 1619. 4to. (4) pp. The second leaf is bound after the next work. Bound together with: (MEURIS, Aert.) Sententia lata & pronuntiata adversus Ioannem ad Oldenbarnevelt, antea advocatum provinciae Hollandiae & Westfrisiae: & executioni mandata XIII maji 1619 in area interiore Aulae Hagae Com … [Klicken Sie unten für eine ausführliche Beschreibung]
Verkäufer: Centralantikvariatet [Sweden]
Verfügbarkeit prüfen:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/228337214/1619-synod-of-dordrecht-hommius-festus-oordeel-des-synodi-nationalis-der-gereformeede

Browse more rare books from the year 1619