Recently found by viaLibri....
2018-09-11 17:24:00
Kaerius, Petrus
Land van de Friezen - Pieter van den Keere, 1610.
PRACHTKAART VAN HET LAND VAN DE FRIEZEN?Nova descriptio Orientalis & Occidentalis Frisiae, cum vicinis Mari Terra que Limitibus per Davidem Fabricium Esensem accurate expressa. Nieuwe beschrijvinghe van Oost en West Vrieslandt door Davidt Fabricio van Esentz soo wel voor water als te lande neerstelyck beschreven anno 1610.? Kopergravure waarvan het kaartbeeld is vervaardigd door Abraham Goos naar het ontwerp van David Fabricius, de randversieringen zijn van de hand van Claes Jansz. Visscher. Dit exemplaar is een eerste staat (van 3) uitgegeven door Pieter van den Keere te Amsterdam in 1610. Afm. (incl. randversieringen): 43,5 x 56 cm.De kaart toont het land van de Friezen: het gebied van de huidige provincies Friesland, Groningen, en Drenthe en het sinds de 18e-eeuw bij Duitsland behorende Oost-Friesland.Daaromheen een brede rand met zestien fraaie afbeeldingen. De stadsprofielen van Leeuwarden en Emden boven, met daartussen te paard de stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe graaf Willem Lodewijk van Nassau. Onderaan de stadsprofielen van Franeker en Groningen met daartussen te paard graaf Enno III van Oost-Friesland. In de vier hoeken gebeurtenissen uit het dagelijks leven: turfgraven, houtkap (?houthouwen?), markthandel en koophandel. Ook zijn er voorstellingen van mannen en vrouwen van de gegoede klasse en van boeren in zowel oude (15e-eeuwse?) als eigentijdse (17de-eeuwse) kledij.We zien ook een voorstelling van de reusachtige Fries Hidde, waarvan wordt gezegd dat hij als boswachter van de Hertog van Brunswijk eens een leeuw vond met vier jongen. Hij doodde de l … [Click Below for Full Description]
Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE [Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/15105241/1610-kaerius-petrus-land-van-de-friezen-pieter-van

Browse more rare books from the year 1610