Recently found by viaLibri....
2019-11-10 16:19:15
Osbeck, Pehr
Dagbok öfwer en Ostindisk resa åren 1750. 1751, 1752. Med anmärkningar uti naturkunnigheten, främmande folkslags språk, seder, hushållning, m.m.
Jämte 12 Tabeller och afledne skepps-predikanten Toréns bref. Stockholm, Grefing 1757. (8),376,(16) sidor + 12 planscher. I ett samtida havfranskt band där pärmpappret fallit bort. Liten fläck på sid 53/54.[#205002]
Bookseller: Redins antikvariat [Alunda, Sweden]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/146801402/1757-osbeck-pehr-dagbok-ofwer-en-ostindisk-resa-aren

Browse more rare books from the year 1757