Recently found by viaLibri....
2019-11-10 16:19:14
Osbeck, Pehr
Dagbok öfwer en Ostindisk resa åren 1750. 1751, 1752. Med anmärkningar uti naturkunnigheten, främmande folkslags språk, seder, hushållning, m.m.
Jämte 12 Tabeller och afledne skepps-predikanten Toréns bref. Stockholm, Grefing 1757. (8),376,16 sidor + planscherna 1-5 och 9-11 (av 12). Tillsammans med Capitaine Carl Gustav Ekebergs Ostindiska resa, åren 1770 och 1771, Beskrefven uti bref til Kongl. Svenska Vet. Academiens Sekreterare. Stockholm, Henr. Fougt 1773. (8),170,(2) sidor + karta och 5 planscher. Inbundna i ett senare halvfranskt band med guldornerad rygg. Planscherna vackert färglagda. I Ekebergs arbete några få sidor samt en plansch med lagerfläckar samt en sida med lite bläckfläck. Ett mycket fint ex där tyvärr 4 planscher saknas i Osbeck.[#204991]
Bookseller: Redins antikvariat [Alunda, Sweden]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/146801401/1757-osbeck-pehr-dagbok-ofwer-en-ostindisk-resa-aren

Browse more rare books from the year 1757