Recently found by viaLibri....
2019-11-08 09:49:08
Doreslaer, Abraham à|Jacobi, Petrus
Grondige ende Klare Vertooninghe van het onderscheydt in de voornaemste Hooftstucken der Christelijcker Religie, Tusschen De Gereformeerde ende Weder-dooperen: In maniere van teghen-stellinghe neven den anderen voor-ghestelt, met bevestiginge der Waerheyt, ende wederlegginghe der Dwalingen. Uyt ordre ende last des Noordt-Hollandtschen Synodi ghemaeckt ende uyt-gegheven. Den tweeden Druck. Waer in nu de Schrifuer-plaetsen zijn voor-ghestelt na de nieuwe Oversettinghe des Bibels.
Enchuysen, Albert Wesselsz. Kluppel (colophon: Enchuysen, Floris Jansz. Camerling, 1649. (22) 763 (31) p. Origineel half Leer met ribben, groot 4° (Vernieuwde platten en titelschilden, plaatselijk vochtvlekken. De tweede uitgave van dit uitgebreide werk tegen de Doopsgezinden, uitgegeven in opdracht van de Alkmaarse Synode van 1626 in reactie op de doperse geloofsbelijdenis. Voor lange tijd was dit het standaardwerk van de Gereformeerden wat betreft de Doopsgezinden en het bevat talloze citaten van zeldzame vroege publicaties.)
Bookseller: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/146102843/1649-doreslaer-abraham-ajacobi-petrus-grondige-ende-klare-vertooninghe-van-het

Browse more rare books from the year 1649