Recently found by viaLibri....
2019-11-05 04:02:31
WITTEWRONGEL, PETRUS
Oeconomia Christiana ofte Christelicke Huys-Houdinghe. Vervat in Twee Boecken. Tot bevoorderinge van de oeffeninge der ware Godtsaligheydt in de bysondere Huys-ghesinnen. Naer den Regel van het suyvere Woort Godts te samen-gestelt.
Amsterdam, Wed. Marten Jansz. Brant, en Abraham van den Burgh, 1661. 2 delen, (titelprent, 94) 840, (8) 1194 (14) p. Origineel overslaand Perkament, 4° (De overslaande randen van de platten van beide delen zijn plaatselijk gerestaureerd, met op het eerste vrije schutblad van deel 2 enkele verzen uit Lukas 10 in een oud handschrift.)
Bookseller: Antiquariaat de Roo [Zwijndrecht, Netherlands]

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/145091961/1661-wittewrongel-petrus-oeconomia-christiana-ofte-christelicke-huys-houdinghe

Browse more rare books from the year 1661